Kayyum Atanan Şirketler Geri Veriliyor mu?

Öncelik olarak Kayyum kavramının ne olduğu ve ne işe yaradığını bilinmeli? Kayyum kelime anlamı olarak göklerin ve yerin sahibi anlamına gelmektedir. Peki, kayyum nedir? Kayyum, Türk Dik Kurumunca “Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.” Olarak ifade edilmektedir. Kısacası kayyum, bir iş kurumun usulsüzlük yapması neticesinde devletin el konmasından sonra mahkemece kuruma atanan kişidir.

Peki mahkemece atanan kayyumların olduğu şirketler geri veriliyor mu? Resmi gazetede son yayınlanan habere göre kayyumların yetkilerinin TMSF’ye devri gerçekleşmesi ya da Fonun kayyum olarak atadığı kurumlar da şirket ortaklarının şirkete sahip olduğu oran hesaplanır. Yeni kurulacak olan şirkette sahip olduğu oran kadarınca pay sahibi olmasıyla birlikte şirket yönetimini sağlayan organ ile Fonun bağlantılı olduğu bakanın onayı ile temiz bir şirket kurulmasına karar verile bilir.

Yani yeni şirket sahipleri temiz bir şirket kurulmasına ilişkin kurulacak şirketin daha önceden kayyum yetkisi ve TMSF’ye verilen (Fonun) sermayesi, kayyum olarak atanılan şirket tarafınca aynısı ya da nakdi olarak karşılanacaktır.

Yeni İş Yeri Açan Şirket Sahipleri

Yeni iş kurmak isteyen şirket sahipleri yeni şirket kurumu aşamasında şirket yönetimi tarafından yeni şirket hususlarını belirleyecektir. Hazırlan bu hususlar Fonun ilişki olduğu bakanın onayına sunulacaktır.

Bakanın onay vermesinin ardından yeni şirket kurulması gerçeklemiş olacaktır. Tescile tabi tutulan tüm detayalar, vergiler, resim ve harcamalardan muaf olarak ilgili olan ticari sicile resen tecil ve ilan olunacaktır. Bu fıkra uyarınca gerçekleştirilecek yeni şirket kurumu işlemleri ilişkili mevzuata tabi olmaksızın uygulamaya konulacak.

Yeni iş kurmak böylece gerçekleşecek. Yeni kurulmuş olan şirkete kayyum atamasını ise yine bir mahkeme tarafınca ya da hâkim kararına ihtiyaç duyulmadan Fona devredilmiş kabul edilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Ceza Kanunu hükümlerine göre, TMSF’nin kayyumluk görevini devralan şirket kurumların genel kurallarının işleyişi hükme tabi olunmadan Fonun ilintili olduğu bakan tarafınca kullanıla bilme yetkisine sahip olacaktır.

Şirket sahiplerinin sayılan durumlarla alakalı böyle bir talepte bulunmaması ile kayyum atanan şirket satışa sunulacaktır.

Leave a Reply