Örnekleriyle Bayilik Sözleşmesi

İş kurumlarındaki artışı dengeli ve sağlıklı hale getirebilmek için şirket ile bayilik arasında bütün ince ayrıntıları ile belirtilen durumlar ile yapılan sözleşmedir. Yatırımcı, iş ortakları ve çalışanları koruma altına almak için yapılan bir anlaşmadır. Sizlere örnek olabilmek adına ele alınan bir örnek bayilik sözleşmesi metinleri marka olmak veya marka olan iş yerli hakkında güçlendirmek amacıyla yapılır. Bayiliklerde çokça başvurulan bir metindir.  Ele alınacak olan örnek sözleşme bayileri de durumu anlaşılır hale getirecektir. Son olarak senet doldurmak anlaşmayı tamamlanacaktır.

Bayilik Sözleşmesinde Hangi Maddeler Vardır

Madde 1- Taraflar;

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

Madde 3- Bölge;

Madde 4- Satış Hedefleri;

Madde 5- Alt Bayilik;

Madde 6- Bölgenin Daraltılması;

Madde 7- Rekabet Yasağı;

Madde 8- Reklamlar;

Madde 9- Siparişler ve Teslim;

Madde 10- Kalite Garantisi;

Madde 11- Sözleşmeden Doğan Hakların ve Borçların Devri;

Madde 12- Müşterek Satış Politikalarına Uyma;

Madde 13- Bayinin Dağıtımda Teknik Standartlara Uyma Zorunluluğu;

Madde 14- Şişe ve Kasa Depozito Bedelleri;

Madde 15- Ödeme Şartları;

Madde 16- Denetim ve Yardım;

Madde 17- Sözleşmenin Süresi;

Madde 18- Sözleşmenin Feshi;

Madde 19- Haklı Sebeplerle Fesih;

Madde 20- Diğer Sebeplerle Sözleşmenin Feshi;

Madde 21- Uyuşmazlık Halinde Etkili Mahkeme ve İcra Dairesi;

Madde 22- Tarafların adresleri isim ve unvanları yanında yazılı olan adrestedirler. Bu adresler tarafların yasal yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar bu adreslere yapılmak ile geçerli olarak yapılmış sayılır.

Maddeler ile sözleşme imzalanır. Senet doldurmak her türlü hesap faturalarını belgelendirmek amacı ile yapılır. Çek, senet bunun için geçerlidir. Vade, tanzim şeklinde yazılan senetler iki taraf için eşit durumlar içermektedir.

Senet doldurmak için ciddi bilgi birimi gerekir. Senet üzerinde yazanlar tekrar tekrar okuyarak neye imza attığını anlamalıdır. Aksi taktirde bilinmeyen bir şeye imza atılması durumun da imzayı atan kişinin lehine çevirerek senettin muhatabı sayılır. Bayilik sözleşmeleri de senet konumundadır doldurulması ile anlaşma sağlanmış olur.

Leave a Reply